Vanuit GBA hebben wij het doel om onze klanten goede en deskundige begeleiding te bieden, geleverd door betrokken en professionele medewerkers. Desondanks is het mogelijk dat u kritiek, klachten of andere aanmerkingen heeft. Omdat wij altijd proberen te leren en onszelf willen verbeteren, hopen wij dat u deze met ons deelt! Op deze pagina vindt u de procedure volgens welke deze meldingen verlopen.

Gesprek met betrokkene(n)

Wij raden altijd aan om een klacht als eerste te bespreken met de betrokken medewerker(s), en eventueel met zijn of haar leidinggevende(n). Een goed gesprek lost vaak veel op. Misschien heeft de betreffende medewerker niet door dat u ergens ontevreden over bent, en zo heeft hij of zij de kans om dit zelf te verbeteren en op te lossen. Al onze medewerkers zullen in zo’n situatie respectvol en serieus op uw klacht of melding ingaan.

Indien u het moeilijk vindt om de klacht direct met de betrokkene(n) te bespreken, of in het geval dat het gesprek niet tot een oplossing geleid heeft, kunt u zich wenden tot onze interne klachtenfunctionaris. Deze zal u ondersteunen, met als doel om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De klachtenfunctionaris oordeelt hierbij niet inhoudelijk over de klacht, maar biedt informatie, advies, bemiddeling en een luisterend oor.

Onze interne klachtenfunctionaris is bereikbaar via:

Per e-mail:

Schriftelijk:

Gezinsbegeleiding Autisme
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 395
4100 AJ Culemborg

Melding bij onafhankelijke klachtenfunctionaris

Mochten deze stappen niet leiden tot een oplossing, dan kunt u de hulp inschakelen van een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris. Deze geeft advies en staat u bij wat betreft het indienen van de klacht, en bemiddelt eventueel bij het zoeken naar een oplossing. Ook kan hij helpen bij het opstellen en bij GBA indienen van een officiële, schriftelijke klacht. Een schriftelijk ingediende klacht wordt binnen zes weken door ons behandeld. Deze termijn kan met vier weken verlengd worden

De klachtenfunctionaris houdt een verslag bij over de voorgang van het proces en de gemaakt afspraken. Als een oplossing bereikt wordt legt de klachtenfunctionaris deze schriftelijk vast, inclusief bevestiging door beide partijen.

GBA heeft voor het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris een overeenkomst met Quasir. Zij nemen deze rol voor ons op zich. U kunt hen bereiken via:

Telefoon: 06 - 48 44 55 38
E-mail:
Website: www.quasir.nl

logo quasir

Geschillencommissie

Als ook deze stappen niet tot een oplossing hebben geleid, kunt u een melding doen bij de Geschilleninstantie Zorggeschil. Zij nemen de klacht dan in behandeling, en doen daarover een bindende uitspraak. Hierbij wordt u desgewenst ook ondersteund door de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De Stichting Zorggeschil is als volgt bereikbaar:

Adres:
Stichting Zorggeschil
Postbus 24018
3502 MA Utrecht

Telefoon: 06 -12 58 30 75 (ambtelijk secretaris, bereikbaar 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr))
E-mail:
Website: www.zorggeschil.nl

Zie voor meer informatie ook de flyer van Stichting Zorggeschil, klik hier

Zorggeschil Logo 1000x288

Wie kan een klacht indienen?

  • Zelf een klacht indienen: Indien u, als klant van GBA, ontevreden bent over u bent behandeld of benader, kunt u zelf een klacht indienen.
  • Namens u een klacht laten indienen: Als u een klacht heeft, maar het lastig vindt om deze zelf te formuleren en in te dienen, kan iemand uit uw omgeving dit namens u doen. De procedure voor het indienen van klachten blijft verder hetzelfde.
  • Klacht van iemand uit uw omgeving: Het is ook mogelijk dat iemand uit uw omgeving ontevreden is, denk aan een familielid of een vriend, en een klacht wil indienen. Ook in dit geval gaan we graag het gesprek aan om dit te pogen op te lossen. Komt hier geen oplossing uit, dan kan deze persoon ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris voor het indienen van een schriftelijke klacht.

Wat doen wij met uw klachten?

Alle bij ons gemelde klachten worden geregistreerd en anoniem vastgelegd in een klachtenregister. Ook worden de oorzaak van de klacht vastgelegd, alsmede de oplossing en de daaruit volgende verbeteracties die wij ondernomen hebben. Jaarlijks wordt er een verslag opgesteld met betrekking tot de binnengekomen klachten en de daaropvolgende afhandeling, en worden de klachten binnen de organisatie geëvalueerd.