Moeite hebben met samen spelen, je ouders, broers/zussen en vriendjes niet begrijpen, of geen geluiden kunnen verdragen zijn enkele voorbeelden van problemen die kinderen met autisme tegen kunnen komen. Dit is vaak niet alleen voor het kind zelf maar ook voor de omgeving een probleem. Deze problemen drukken een belangrijke stempel op het gedrag binnen het gezin.

Kinderen gaan overdag vaak naar school. Maar de meeste tijd brengt het kind nog steeds thuis door. Voor het kind is thuis de veilige haven, de veilige haven waar het al zijn gedrag kan leven zonder bang te zijn dat papa of mama er morgen niet meer is.

Bij Gezinsbegeleiding Autisme begeleiden wij het kind passend bij het leeftijdsniveau. Afhankelijk van de leeftijd kunnen wij gesprekken houden met het kind of observaties uitvoeren tijdens het spelen. Zo proberen we enerzijds te bewerkstelligen dat het autistische kind opnieuw onderdeel wordt van het gezin en anderzijds dat het gezin weer gevoeld wordt als een stabiele basis waarin ook het autistische kind zich veilig en gewaardeerd voelt.

 

De begeleiding beperkt zich niet alleen tot het gezin; ook school, de sportclub en het spelen met vriendjes behoren tot onze aandachtsgebieden.