Hoewel wij graag iedereen zouden willen helpen, is dat soms niet mogelijk. Gezinsbegeleiding Autisme is een kleine organisatie die zich tot doel stelt mensen met ASS en hun omgeving zo goed mogelijk met elkaar te leren omgaan en begrijpen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen hebben wij criteria die wij hanteren voor het aanamen van klanten in de begeleiding. 

 

Indicatieve factoren

 1. Cliënt heeft of krijgt binnen 3 maanden een diagnose voor ASS
 2. Cliënt heeft of krijgt binnen 1 maand een indicatie voor begeleiding
 3. Cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger onderschrijft werkwijze van GBA
 4. Cliënt woont binnen gebied waar GBA begeleiding kan leveren

Contra indicatieve factoren

 1. Ouders/verzorgers van de cliënt staan niet open voor oudercoacing
 2. Cliënt heeft een matige of ernstige verstandelijke beperking*
 3. Cliënt heeft een tweede diagnose die dominanter is dan ASS of hiervoor zijn ernstige aanwijzingen. Hierbij zijn voorbeelden te noemen als: verslaving, psychiatrische problematiek, ernstige agressie.
 4. Cliënt behoort tot het criminele milieu of is geïnterneerd
 5. Cliënt spreekt geen Nederlands
 6. Cliënt is dakloos
 7. Cliënt is failliet  
 8. Cliënt heeft 24uurs zorg nodig en deze is niet voorhanden, niet te verwachten of ongewenst door de cliënt.
 9. Er zijn andere organisaties betrokken bij de cliënt waar GBA geen contact mee mag hebben

* Als richtlijn kan gehanteerd worden: cliënten met een IQ lager dan 35 á 50 en een bijpassend niveau van zelfredzaamheid