Vertrouwen is erg belangrijk in onze relatie met de klant. Dit vertrouwen bouwen wij op door de begeleiding voor de klant te starten met als doel deze begeleiding langere tijd aan te houden. Hierdoor kunnen wij een vertrouwensband opbouwen en de klant bij de verschillende fasen in het leven begeleiden. 

Als GBA hebben we geen negen-tot-vijf-mentaliteit. We vinden het belangrijk om dicht bij onze klanten te staan en zijn betrokken en beschikbaar wanneer nodig. Immers: vertrouwen bouw je ook op door er te zijn voor iemand op moeilijke momenten.

Wij bieden geen crisisopvang, maar maken samen met onze klanten afspraken op maat over welke beschikbaarheid nodig is.